KCOKU KCOKU organiseert cursussen voor klinisch chemisch analisten


  Participerende Instellingen
  Kring Utrecht:

  Meander MC (Amersfoort)
  Tergooi (Blaricum en
  Hilversum)
  Groene Hart ZH (Gouda)
  St Jansdal ZH (Harderwijk)
  Diakonessenhuis (Utrecht/Zeist)
  UMC-Utrecht (Utrecht)
  Zuwe Hofpoort (Woerden)
  St. SALTRO (Utrecht)
  U-diagnostics (Utrecht)
  St Antonius ZH (Nieuwegein/Utrecht)

Welkom bij de OKU

De stichting Onderwijs Kring Utrecht (OKU) is voortgekomen uit de Utrechtse Kring voor Klinische Chemie. De Utrechtse Kring is een samenwerkingsverband tussen klinisch chemische laboratoria, onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), in Midden Nederland. Één van de ontwikkelingen uit dit samenwerkingsverband is sinds 2004 het organiseren van een jaarlijkse na- en bijscholing voor klinisch chemisch analisten. Het doel van de cursus is het opfrissen van de basiskennis en het behandelen van actuele ontwikkelingen in het vakgebied van analisten die werkzaam zijn in één van de ziekenhuizen verbonden aan de Utrechtse Kring.

De inhoud van de cursus omvat het vakgebied van de klinische chemie voor het klinisch chemisch laboratorium. De cursus wordt jaarlijks herzien en waar nodig worden nieuwe onderwerpen behandeld. De cursus zal in veel gevallen het HLO-niveau bereiken.

In de cursus wordt een 8-tal onderwerpen behandeld op een interactieve wijze. Van elk onderwerp komen specifieke aandachtspunten zoals pathofysiologie, analytische aspecten, klinische interpretatie en patiënten casuïstiek aan bod. Toetsing vindt tijdens de cursus op interactieve wijze plaats.

De cursus bestaat uit 8 dinsdag- en donderdagavonden, die plaats zullen vinden in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, locatie WKZ, van 17:00 tot 21:00 uur. Tevens wordt er iets te eten aangeboden. Aan het eind van elke avond ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname. De kosten bedragen € 55,- per losse module.
N.B. Dit voorjaar worden de cursussen op een andere wijze georganiseerd i.v.m. het Corona virus. Er staan nu een 5-tal cursussen gepland (zie programma). Deze zullen, op één na, via ZOOM gegeven worden. Eén cursus wordt gehouden in Congrescentrum Aristo, Brennerbaan 150 in Utrecht (naast station Lunetten).

Organisatie Klinisch Chemische Onderwijs Kring Utrecht
dr. J.W. Brinkman, voorzitter
dr. H. Chon, secretaris
dr. K. Gijzen, penningmeester

© Klinisch Chemische Onderwijs Kring Utrecht 2021