KCOKU KCOKU organiseert cursussen voor klinisch chemisch analisten


  Participerende Instellingen
  Kring Utrecht:

  Meander MC (Amersfoort)
  Tergooi (Blaricum en
  Hilversum)
  Groene Hart ZH (Gouda)
  St Jansdal ZH (Harderwijk)
  Diakonessenhuis (Utrecht/Zeist)
  UMC-Utrecht (Utrecht)
  Zuwe Hofpoort (Woerden)
  St. SALTRO (Utrecht)
  U-diagnostics (Utrecht)
  St Antonius ZH (Nieuwegein/Utrecht)

Programma 2020

De OKU cursussen zullen weer gegeven worden in het auditorium van het UMC-Utrecht, locatie WKZ, op een dinsdag- of donderdagavond van 17:00 tot 21:00.
5 van de 6 cursussen die dit voorjaar i.v.m. het corona virus niet zijn doorgegaan, zullen dit najaar alsnog worden gegeven.
Deze cursussen zullen op hetzelfde tijdstip worden gegeven; van 17:00 tot 21:00 uur, maar wel op een andere locatie: Congrescentrum Aristo, Brennerbaan 150 in Utrecht (naast station Lunetten).


Onderwerp Datum Docent
Anemie analyse en Hb-pathie diagnostiek do 13 februari Merel van Wijnen (Meander MC)
Kim de Bruyn (Tergooi)
Tumormarkers en Diagnostiek in Lichaamsvochten do 5 maart Annemarie Meenhuis (Tergooi)
Ruben Musson (UMC-Utrecht)

Morfologie/diffen (inclusief theorie)
ma 12 oktober
 -nieuwe datum-
Jeannet Nigten (Diakonessenhuis)
Greet Bikker (St Jansdal ZH)

Zuur/base en urinediagnostiek ma 16 november
 -nieuwe datum-
Gideon Lansbergen (Groene Hart ZH)
Aram Greuter (Tergooi)
Trombose en hemostase ma 23 november
 -nieuwe datum-
Sanna Rijpma (Radboud UMC)
Tim Schuijt (Gelderse Vallei)
Bloedgroepserologie ma 7 december
-nieuwe datum-
Karen de Vooght (UMC-Utrecht)
Tim Hutten
(UMC-Utrecht)
Schildklier en Hart NIEUW di 15 december
-nieuwe datum-
Ayse Demir (Meander MC)
Leo Jacobs (Meander MC)

Anemie analyse en Hb-pathie diagnostiek
Wat is de oorzaak van de anemie? IJzergebrek? Auto-immuun hemolyse, vitamine B12 tekort etc.? Welke laboratoriumtesten zet je in?
Wat zijn hemoglobinopathieŰn, wat zijn de kenmerken en welke laboratoriumtesten gebruik je om de diagnose te stellen? De stof wordt behandeld aan de hand van casu´stiek.

Tumormarkers en Diagnostiek in Lichaamsvochten
Naast alle bloed, urines en liquoren ontvangt het laboratorium regelmatig lichaamsmaterialen (neusvocht, drainvocht, enz.) waarvan niet direct duidelijk is wat het precies is. Welke bepalingen kunnen we doen om deze vloeistoffen te identificeren en wat is het belang hiervan voor de dokter?


Morfologie/diffen (inclusief theorie)
Beknopt overzicht van de ontwikkeling en functie van bloedcellen. Focus ligt op casu´stiek waarbij kwalitatieve afwijkingen (bv afwijkende lymfocyten, dysplasie) van leukocyten uitgebreid aan bod komen. In een afsluitende quiz kun je je kennis van diffen in relatie tot ziektebeelden testen.


Zuur/base en urinediagnostiek
Stoornissen in het zuur-base evenwicht komen veelvuldig voor. Deze stoornissen staan nooit op zichzelf, maar zijn meestal een uiting van een onderliggende ziekte. Het herkennen van zuur-base afwijkingen is dan ook van groot belang. Doel van deze scholing is meer inzicht te krijgen in het zuur-base evenwicht. De parameters van de bloedgasanalyse en interpretatie van de uitslagen komen aan bod. Urinediagnostiek is ÚÚn van de hoekstenen in de diagnostiek van een breed spectrum aan aandoeningen. Afwijkingen in de urine of het sediment staan nooit op zichzelf, maar zijn meestal een uiting van een onderliggend ziektebeeld. De fysiologie van de nieren en urinewegen komen aan bod en worden gerelateerd aan de diagnostiek.


Schildklier en Hart NIEUW
Moe en futloos? Gejaagd en hyper? Zou er iets mis zijn met de schildklier? Het laboratorium weet hier wel raad mee…
Pijn op de borst? Verdenking hartinfarct? Ook daar deinst het laboratorium niet voor terug.
Welke parameters geven inzicht in de werking van de schildklier en het hart?
Kortom een leerzame onderwijsavond met een mooie mix van informatie en casu´stiek.

Trombose en hemostase  
Casu´stiek, diagnostiek en techniek. Adhesie van bloedplaatjes, de rol van de vaatwand.
Aggregatie, de functie van bloedplaatjes. Stolling, de vorming van trombine waardoor bloedplaatjes verder worden geactiveerd en een stolsel gevormd. Fibrinolyse, de afbraak van een stolsel.


Jeuk en Diarree NIEUW
Uitgelegd zal worden hoe allergiediagnostiek verloopt, welke testen er zijn en welke misverstanden er allemaal zijn. Voedselallergie en inhalatieallergie zullen worden besproken. Nieuwe ontwikkelingen met componenten komen aan de orde. De verschillende oorzaken van diarree zullen uitgebreid besproken worden en de laboratoriumdiagnostiek die ingezet wordt om diagnoses zoals voedselintolerantie voor lactose en gluten te bevestigen. Ook het verschil tussen een osmotische en secretoire diarree zal met behulp van laboratoriumdiagnostiek vastere vormen aannemen. Tenslotte zullen verschillende ziektes van het maag-darmkanaal behandeld worden aan de hand van bijvoorbeeld calprotectine en iFOBT.


Bloedgroep serologie
Casu´stiek, diagnostiek en techniek. Bloedgroep en -typeringen. Identificatie irregulaire antistoffen tegen erytrocyten, leukocyten, trombocyten of plasma eiwitten. Transfusies en hemovigilantie.
ę Klinisch Chemische Onderwijs Kring Utrecht 2019