KCOKU KCOKU organiseert cursussen voor klinisch chemisch analisten


  Participerende Instellingen
  Kring Utrecht:

  Meander MC (Amersfoort)
  Tergooi (Blaricum en
  Hilversum)
  Groene Hart ZH (Gouda)
  St Jansdal ZH (Harderwijk)
  Diakonessenhuis (Utrecht/Zeist)
  UMC-Utrecht (Utrecht)
  Zuwe Hofpoort (Woerden)
  St. SALTRO (Utrecht)
  U-diagnostics (Utrecht)
  St Antonius ZH (Nieuwegein/Utrecht)

Programma 2022/2023

Bijna alle OKU cursussen zullen via ZOOM gegeven worden. Drie cursussen zullen op locatie worden gegeven in Congrescentrum Aristo, Brennerbaan 150 in Utrecht (naast station Lunetten).

Onderwerp Datum Docent
HemoglobinopathieŽn - via ZOOM dinsdag 15 nov '22
19.00-20.15 uur
Merel van Wijnen (Meander MC)
Zuur-base evenwicht - via ZOOM donderdag 15 dec '22
19.00-20.15 uur
Aram Greuter (Tergooi)
Tumormarkers - LIVE in Aristo
Anemie analyse
dinsdag 10 jan '23
17.00-21.00 uur
Annemarie Meenhuis (Tergooi)
Kim de Bruyn (Tergooi)
Bloedgroepserologie - via ZOOM woensdag 18 jan '23
19.00-20.15 uur
Tim Hutten (UMC Utrecht)
Jeuk! Waar zijn we allergisch voor?
- via ZOOM
maandag 23 jan '23
19.00-20.15 uur
Jan van der Weide (St Jansdal)
Bloedcelmorfologie - LIVE in Aristo maandag 30 jan '23
17.00-21.00 uur
Greet Bikker (St Jansdal)
Jeannet Nigten (Diakonessenhuis)
Schildklierziekten - LIVE in Aristo
Fertiliteit en zwangerschap
donderdag 9 feb '23
17.00-21.00 uur
Ayse Demir (Meander MC)
Ruben Musson (UMC Utrecht)
Urinediagnostiek - via ZOOM maandag 20 feb '23
19.00-20.15 uur
Gideon Lansbergen (Groene Hart ZH)
Hartziekten - via ZOOM maandag 20 mrt '23
19.00-20.15 uur
Leo Jacobs (Meander MC)
Bloedtransfusie in de praktijk
- via ZOOM
donderdag 13 april   20 apr '23
19.00-20.15 uur
Karen de Vooght (UMC Utrecht)
Primaire hemostase - via ZOOM donderdag 25 mei '23
19.00-20.15 uur
Sanna Rijpma (Radboud UMC)
Secundaire hemostase - via ZOOM dinsdag 6 jun '23
19.00-20.15 uur
Tim Schuijt (Gelderse Vallei)

HemoglobinopathieŽn
Wat zijn hemoglobinopathieŽn, wat zijn de kenmerken en welke laboratoriumtesten gebruik je om de diagnose te stellen? De stof wordt behandeld aan de hand van casuÔstiek.

Zuur-base evenwicht
Stoornissen in het zuur-base evenwicht komen veelvuldig voor. Deze stoornissen staan nooit op zichzelf, maar zijn meestal een uiting van een onderliggende ziekte. Het herkennen van zuur-base afwijkingen is dan ook van groot belang. Doel van deze scholing is meer inzicht te krijgen in het zuur-base evenwicht. De parameters van de bloedgasanalyse en interpretatie van de uitslagen komen aan bod.


Tumormarkers
Tumormarkers zijn stoffen die aanwezig zijn in of geproduceerd worden door kankercellen of als antwoord op de aanwezigheid van kankercellen. Deze markers kunnen gemeten worden in bloed of vochten. Ze kunnen ondersteunen bij het stellen van een diagnose, monitoren van de respons op therapie of detecteren van een recidief van de tumor. In deze presentatie wordt u geÔnformeerd over de toepassing van enkele tumormarkers, het belang van sensitiviteit en specificiteit van een tumormarker en bevolkingsonderzoek naar darmkamer.

Anemie analyse
Wat is de oorzaak van de anemie? IJzergebrek? Auto-immuun hemolyse, vitamine B12 tekort etc.? Welke laboratoriumtesten zet je in? De stof wordt behandeld aan de hand van casuÔstiek.

Bloedgroepserologie
Hoe wordt het juiste bloedproduct geselecteerd voor de patiŽnt. Tijdens deze onderwijssessie wordt er in gegaan op de verschillende bloedgroepen, de identificatie hiervan en de valkuilen daarbij. Verder wordt het ontstaan en de identificatie van irregulaire antistoffen tegen erytrocyten besproken en wordt er gekeken naar de impact hiervan op de selectie van de bloedproducten op het bloedtransfusie laboratorium. Kortom het meeste rondom bloedgroepserologie wordt besproken.


Jeuk! Waar zijn we allergisch voor?
Uitgelegd zal worden hoe allergiediagnostiek verloopt, welke testen er zijn en welke misverstanden er allemaal zijn. Voedselallergie en inhalatieallergie zullen worden besproken. Nieuwe ontwikkelingen met componenten komen aan de orde.


Bloedcelmorfologie
Beknopt overzicht van de ontwikkeling en functie van bloedcellen. Focus ligt op casuÔstiek waarbij kwalitatieve afwijkingen (bv afwijkende lymfocyten, dysplasie) van leukocyten uitgebreid aan bod komen. In een afsluitende quiz kun je je kennis van diffen in relatie tot ziektebeelden testen.

Schildklierziekten
Moe en futloos? Gejaagd en hyper? Zou er iets mis zijn met de schildklier? Het laboratorium weet hier wel raad mee… 
Welke parameters geven inzicht in de werking van de schildklier?
Kortom een leerzame onderwijsavond met een mooie mix van informatie en casuÔstiek.

Fertiliteit en zwangerschap
- informatie volgt

Urinediagnostiek
Urinediagnostiek is ťťn van de hoekstenen in de diagnostiek van een breed spectrum aan aandoeningen. Afwijkingen in de urine of het sediment staan nooit op zichzelf, maar zijn meestal een uiting van een onderliggend ziektebeeld. De fysiologie van de nieren en urinewegen komen aan bod en worden gerelateerd aan de diagnostiek.

Hartziekten
Pijn op de borst? Verdenking hartinfarct? Het laboratorium kan meer inzicht bieden.
Welke parameters geven inzicht in de werking van het hart?
De achtergrond van hartziekten, markers voor hartschade en voor hartfalen. De onderwerpen zullen aan de hand van casuÔstiek besproken worden.

Bloedtransfusie in de praktijk
Hoe zien transfusies er in de klinische praktijk uit? Wie krijgt wanneer welk product toegediend? Moeten deze bloedproducten nog aan speciale specificaties voldoen? En wat nu als een bloedproduct niet doet waar het voor toegediend is? Of erger nog, als er bijwerkingen optreden bij de toediening? Tijdens deze onderwijssessie wordt er o.a. door middel van casuÔstiek een inkijkje gegeven in de klinische toepassing van transfusies.


Primaire hemostase
CasuÔstiek, diagnostiek en techniek. Adhesie van bloedplaatjes, de rol van de vaatwand.
Aggregatie, de functie van bloedplaatjes. Stolling, de vorming van trombine waardoor bloedplaatjes verder worden geactiveerd en een stolsel gevormd. Fibrinolyse, de afbraak van een stolsel.


Secundaire hemostase
- informatie volgt


© Klinisch Chemische Onderwijs Kring Utrecht 2021